Naša škola  sa zapojila do projektu programu celoživotného vzdelávania

 COMENIUS  ŠKOLSKÝCH PARTNERSTIEV   pod názvom 

 

„ VODA LIEČI, ZABÁVA, PRACUJE ALE NIEKEDY AJ NIČÍ...“

 

Voda je najbežnejšia kvapalina. Môžeme ju nájsť doslova všade. Riadi náš život. Rozhoduje o tom, kde môžeme žiť, či môžeme siať a produkovať dostatok potravy, ovplyvňuje počasie. Voda tvorí  2/3 nášho tela a je dôležitejšia ako jedlo. Veď bez jedla človek vydrží 50-60 dní ,no  bez vody len 5-10 dní.

Na uspokojenie základných životných funkcií spotrebuje človek denne 3-4 litre vody, ktorú prijíma vo forme nápojov alebo v strave. Celkovo však človek žijúci vo vyspelých krajinách minie okolo 180 litrov vody denne (v USA až okolo 300 litrov, v Afrike je to len 10 litrov). A taká 5 minútová sprcha znamená množstvo vody aké  spotrebujeme za dva týždne na pitie a varenie!

 Veľká spotreba vody je daň za vyspelosť civilizácie. Vodu potrebujeme na varenie, umývanie, kúrenie, zavlažovanie, výrobu, spracovanie a dopravu potravín, na dodávku energie atď. 57% vody sa využíva v priemysle, 34% v poľnohospodárstve, 9% na domácu a komunálnu spotrebu. Napr. na  výrobu hamburgera je potrebných 2400 litrov vody!

Na Slovensku sa využíva pitná voda ako aj úžitková voda! Dosiaľ máme dostatok zásob, ale dokedy? Mení sa klíma. Záplavy striedajú sucho a veľké výkyvy teplôt. Mení sa  aj ekonomická situácia na Slovensku.

Poznáme význam vody? Vážime si ju? Šetríme touto vzácnou tekutinou? Využívame jej liečivé účinky? Poznáme jej negatívne stránky?

Preto, aby sme dokázali odpovedať na tieto otázky vznikol tento projekt. Jeho cieľom je pochopiť čo pozitívne, ale aj negatívne prináša voda do nášho života. Budeme sa snažiť získať čo najviac  informácií  o situácii v Žilinskom kraji a poskytnúť ich širokej verejnosti, ale hlavne žiakom našej školy.

 

TERMÍN PROJEKTU:   1.8.2012 – 31.7.2014

 

 

CIELE PROJEKTU:

 

-poskytovať informácie o úlohe vody, ktoré sú spojené so životom a činnosťou človeka, zvlášť v zdravotníctve,  v  technickom využití  ale aj  v jej zábavnom  aspekte (jaskyne, aquaparky,  lyžiarské strediská)

-získanie prehľadu v našom regióne o prírodných aj umelých zásobníkoch vody, minerálnych prameňoch, ich využívaní, čistení a spracovávaní odpadových vôd

-zhromažďovanie informácií k téme ohrozenia regiónu a ich obyvateľov povodňami a lavínami

-spoznávanie kultúry, turistických zaujímavostí  v regiónoch partnerov projektu

-zlepšenie jazykových schopností a vedomostí ( komunikácia v nemeckom jazyku) a rozšírenie  IT zručností

 

 

SPOLUPRÁCA:

 

Do projektu sú zapojené 3 odborné školy, každá z nich je z inej časti krajín EU.

  1. SOŠ obchodu a služieb  Martin,  Slovensko
  2. Staatliches Berufsschulzentrum Gotha-West,  Nemecko  - koordinátor projektu
  3. Zespol  Szkol Mechanicznych im. gen. Wladyslawa Sigorskiego,  Poľsko
 
 

Tento  projekt  bol  financovaný  s podporou  Európskej  Komisie.

Tento  dokument  reprezentuje  výlučne  názor  autora  a Komisia

nezodpovedá  za  akékoľvek  použitie  informácií  obsiahnutých 

v tomto  dokumente.